Tidigare publicerade delar av Från tillväxt till utveckling, av Birger Schlaug.Publicering av nya avsnitt sker på SCHLAUG.SE.

Är det indiern som skall åthutas?

Lena Ek, miljöministern, är bild- och ljudintervjuad på regeringskansliets hemsida. Utfrågaren, anställd på regeringskansliet, ställer frågan hur Ek skall få bland annat Indien att minska sina utsläpp. En fråga som givetvis passar utmärkt i det koncept som den svenska regeringen arbetar utifrån - det vill säga vi är bäst, andra är dåliga. 
 
En indier släpper ut en tiondel av vad en genomsnittlig svensk ger upphov till. Är det indier som skall åthutas? Bakom intervjun tycks finnas en illa dold rasism. Som bygger på att vi som lever i västvärlden har rätt att göra sådant som indier inte har rätt att göra.